Szkolenie dla absolwentów szkół wyższych

Logowanie do platformy dla słuchaczy

Login to ILIAS


* Required  
Logowanie dla wykładowców

Login to ILIAS via Central Authentication Service

CAS Login Button
Logowanie przez CAS, tylko dla wykładowców.